WellCast Oy:n tietosuojaseloste

1. TOIMINNASTA VASTAAVA REKISTERINPITÄJÄ

 • WellCast Oy
 • Vähäntorpantie 2 A, 02180 ESPOO
 • Y-tunnus 2730217-2
 • Sähköposti info@wellcast.fi

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

 • Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä yhtiötietojen käsittelyä koskevissa asioissa: Eero Aspiala, eero.aspiala@wellcast.fi

3. REKISTERIN NIMI

 • WellCast Oy:n asiakasrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

 • Kerättäviä yhtiötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.
 • Kerättäviä yhtiötietoja käytetään palaute-/yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseen.
 • Verkkokauppaan rekisteröityneiden asiakkaiden tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen, palvelun kehittämiseen, raportointiin, analysointiin ja markkinointiin.
 • Asiakkaan tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta.
 • Lisäksi yhtiötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin
 • Palvelu- ja tuotetarjonnan toteuttaminen, analysointi, raportointi ja kehittäminen sekä palveluiden personointi
 • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen sekä tietoturvallisuuden varmistaminen

Asiakkaiden tiedot on tallennettu WellCast Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. WellCast Oy:llä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä WellCast Oy:n asiakaspalveluun. Asiakasrekisterin palvelin sijaitsee Suomen valtion alueella.

5. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

Valukäyttäjää yksilöivät tiedot:

Käyttäjätunnus, Nimi, Yhtiö, Y-tunnus, Osasto, Osoite 1, Osoite 2, Postiosoite, Maa, Puhelin, Kieli, Salasana, Toimiala ja  Sähköposti

Valimoa yksilöivät tiedot:

Yhtiö, Toimipaikka, Postiosoite, Käyntiosoite, Postitoimipaikka, Maa, Puhelin, Kotisivu, Käyttäjätunnus, Salasana, Sähköposti ja Y-Tunnus

Muut käyttäjää koskevat tiedot:

 • Palvelutapahtumatiedot
 • Käyttäjien tekemät ilmoitus ja hakutapahtumat
 • Käyttäjien palveluun perustamia ryhmiä ja organisaatioita koskevat tiedot. Ryhmät ja organisaatiot voivat olla rekisteröityjä yhteisöjä tai epävirallisia ryhmiä
 • Käyttäjien palvelun asiakkuuteen perustuvien kampanjoihin liittyvät tiedot - Ilmoituslaatikon internet- ja mobiili palveluiden käyttötiedot sisältäen loki- ja palvelutapahtumatiedot sekä sivulatausten yhdistämiseksi evästeet, IP -osoitteen sekä selain- ja käyttöjärjestelmätiedoista lasketun tunnisteen
 • Käyttäjien asiakaspalvelua varten antamat tiedot ja palautteet
 • Tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot, kuten tallennuspäivämäärä, tietolähde - Palvelua käyttävien organisaatioiden maksujen määräytymistä ja maksujen suoritusta koskevat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Käyttäjään liittyvät tiedot kerätään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä, tuotteiden ja palveluiden käytön yhteydessä.

6. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

 • Palveluntarjoaja ei luovuta palveluun tallennettuja käyttäjiä koskevia tietoja ulkopuolisille siinä muodossa, että niitä voitaisiin yhdistää yksittäiseen palvelun käyttäjään. Käyttäjien itse julkaisemat tiedot ovat palvelun ehtojen mukaisesti käytettävissä. Yksittäisiä käyttäjiä koskevia tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ainoastaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten mahdollista väärinkäytöstä tai rikosta selvitettäessä, mikäli laki siihen velvoittaa. Käyttäjätietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 • Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 • Kaikki käyttäjiä yksilöivät tiedot ovat salassa pidettäviä. Yritystietoja käsittelevät vain siihen määrittelemät henkilöt sekä palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet, joilta palveluntarjoaja vaatii erillisen salassapitositoumuksen. Ko. henkilöt pääsevät yhtiötietoihin käsiksi vain siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Kaikki palvelun sisältämä tieto on sähköisessä muodossa ja tiedot on suojattu tehokkaasti mahdollisia hyökkäyksiä tai urkintaa vastaan nykyaikaisin menetelmin.

8. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

 • Tarkastusoikeuden sisältö: Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä edellä mainitut tiedot ja pyynnöstä saada niistä jäljennökset.
 • Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran kunkin 12 kuukauden jakson aikana toteutettuna. Mahdollinen tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:WellCast. Käyttäjän tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: Yhtiö, nimi, käyttäjätunnus ja osoite

9. TIEDON KORJAAMINEN

 • Käyttäjä voi päivittää omia perustietojaan tietojen ylläpitokohdassa. Muiden tietojen osalta tiedon korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: WellCast Oy. Käyttäjän tulee esittää häntä koskevan tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat sekä yksilöintiä varten: Yhtiö, nimi, käyttäjätunnus ja osoite . Palvelutarjoajan on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut yhtiötieto.

10. EVÄSTEET (cookies) käyttö

 • Palvelussa käytetään evästeitä.
 • Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä.
 • Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.

 

Tutustu myös Hinnastoon, Tietosuojaselosteen, Vastuuvapautukseen ja Sopimusehtoihin

 

 

 

Hinnasto Tule asiakkaaksi WellCast Oy
Tietosuojaseloste Ohje Vähäntorpantie 2 A
Vastuurajoitus Info FI-02180 ESPOO
Sopimusehdot Lehdistö Suomi - Finland
 
(C) WellCast 2015 22.01.2019 15:10 Email